Å va det är fint i Åva

I dag var det fantastiskt väder och lagom temperatur och vi ville också inviga våra nya vandrarkängor (som visade sig vara snorhala på is och våta berg och mossor men annars sköna).

Vi åkte till Spirudden där vi varit en gång förut, men då var det mycket lerigare. Nu var det hårt av tjäle även allt som vildsvinen bökat upp. Och vackert men blåsigt var det!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.