Synpunkter om

Synpunkter om vår trädgård:

“Vid vårt tillträde framgick med all tydlighet hur man (alltså vi) hade misskött sin tomt genom att låta vegetation i form av träd och buskar ohämmat tränga in flera meter på vår fastighet. För att möjliggöra vår byggnation fick man ta bort denna och med ökad insyn till följd.” (Brev från våra grannar till Länsstyrelsen 2012-05-06)

Vår baksida i maj 2010
Panoramabild mot granntomten i maj 2010 (muren i tomtgränsen)

Så här mycket ohämmad vegetation i tomtgränsen handlade det i verkligheten om!

Men visst fick vi ändå ta bort allt sedan, men det berodde på att våra grannar sprängde sönder baksidan för oss och vi fick gräva upp allt, när vi tvingades gjuta ny mur i tomtgränsen istället för den söndersprängda.

En av många sprickor som uppstod i vår mur
En av många sprickor som uppstod i vår mur

“Samma sak gäller den östra tomtgränsen där vegetationen alltjämt och lika ohämmat tränger ut 2 m över vad som rubriceras gatumark (korsningen Bergvägen/Grenvägen). Skulle man efterleva Kommunens trafiksäkerhetspolicy innebär det full insyn full insyn från grannarna på andra sidan gatan…” (Från samma brev som ovan)

Den 26/2 2015 anmäler Alf Sigwid oss till Huddinge kommun under paragrafen ovårdad tomt för att vi har trafikfarliga “träd” på tomten. Varför någon överhuvudtaget skulle anse att det förligger någon trafikfara på en minimalt trafikerad återvändsgata där hastighetsbegräsningen är 30 km, kan vi ju bara spekulera i.

Ända sen vi flyttade hit har vi försökt att hålla ordning på kommunens mark utanför vårt tomt. Det är helt klart att folk är mer benägna att skräpa ner om det ser ovårdat ut. Och även om det inte är vår tomt, så faller det tillbaka på oss om det ser ovårdat ut utanför oss.

Därför har vi jämnat ut, sått gräs, och klippt detta under tiden vi bott här. Men i samband med att man grävde för el utanför oss så grävde man upp hela förgården.

Iordningställt och nysått

Kommunen kom på våren och återställde allt och sådde gräs. Efter någon vecka slet någon bort pinnarna och bandet, och sen var det rena lervällingen av alla lastbilar som skulle både parkera eller gena över den nyligen utspridda jorden.

Vi försöker ställa ut blomkrukor för att hålla det fint
Vi försöker ställa ut blomkrukor för att hålla det fint och för att få gräset att hinna växa upp.
Vaddå fint?
Vaddå fint? Vaddå gräs?
Vaddå blomkruka?
Vaddå blomkruka? Vaddå lerigt staket?

2013 bestämde vi oss för att bygga ett nytt staket, för att det gamla började bli dåligt.

Vi bygger nytt fint staket mot gatan
Vi bygger nytt staket mot gatan
Klippta tujor = Parkeringsplats

När kommunens trädgårdsmästare var ute och inspekterat på plats, så konstaterade han att det här inte var ett ärende för kommunen. Och eftersom anmälan gick under rubriken “ovårdad tomt” så kändes det extra trevligt att läsa den sista meningen: “Trädgårdsmästaren anför även att fastigheten är en mycket välskött fastighet med god ordning och inga synliga faror för tredje part.”

Och det är så de flesta människor uppfattar det med tanke på alla komplimanger vi får om vår trädgård när folk passerar förbi.

Vi fick även tillåtelse av kommunen att plantera buskar utanför. Så till midsommar planterade vi 4 rosenspireabuskar, en av de vackraste buskarna jag vet, och redan första sommaren blommade dom och gräset växer sig nu allt frodigare. Nu får vi se hur de klarar snön i vinter bara!

Tujorna som Alf Sigwid anmälde
Vi planterar rosenspirea

Men det jag undrar allra mest över, är vad min egen son skulle säga om jag fick för mig att skicka in anmälningar om hans grannar till kommunen? Han skulle troligtvis säga upp bekantskapen med mig! Ja-ja!